Jak se tančí

Tuto sekci pro Vás aktuálně připravujeme.

Víme, že zapamatovat si všechny kroky, zvláště ty které jsou pro Vás nové, je náročné. Proto zde brzy naleznete krátký popis tanců, které se v naší taneční škole budeme učit a opakovat.

 

Jak se tančí waltz

Historie tohoto tance sahá až do roku 1908, kdy se objevuje ve formě tzv. bostonu, importovaného z Ameriky. Tento tanec byl charakteristický vláčnými pohyby s klouzavými kroky a dlouhými výdržemi. Po roce 1914 upadá na čas v zapomenutí, protože parkety začíná ovládat foxtrot. Waltz se objevuje opět po roce 1924 , kdy už je v pravidelném ¾ rytmu s charakteristickým schematem krok-stranou -přísun a tzv. waltzovou vlnou. Standardizovaná verze waltzu byla stanovena na kongresu učitelů tance v roce 1933.

Jak se tančí foxtrot

Tento tanec se poprvé objevuje v roce 1914 , jako součást divadelního kabaretního vystoupení Harryho Foxe , kde předváděl komickou chůzi na hudbu ragtimu. Tomuto předchůdci foxtrotu se začalo říkat „Fox´s Trot“. Foxtrot se dá tančit na pomalou 4/4 hudbu v tempu 30 taktů/min. Tomuto tanci se říká slowfoxtrot. Rychlejší varianta foxtrotu kolem 57 taktů/min se jmenuje quickstep. Základem foxtrotu jsou tzv. čtvrtotáčky tančené šikmo ke stěně a zády šikmo ke středu.

Jak se tančí valčík

Počátky valčíku patrně pocházejí z lidových tanců tzv. ländlerů, které se tančily v oblasti Tyrol. Tento tanec byl také v roce 1758 zakázán vídeňským ministerstvem jako tanec nemravný a ze zdravotních důvodů. Valčík se přesto prosazuje do všech společenských vrstev a získává postupně velkou slávu. Největší rozkvět valčík zažívá za Johana Strausse staršího a později v druhé polovině 19. století za Johana Strausse -syna. V roce 1936 byla standardizovaná dnešní verze valčíku.

Jak se tančí cha-cha

Cha-cha je kubánský tanec, který se objevil v roce 1953. Říká se o něm, že otcem je jazz a matkou rumba. V cha-cha se prolínají prvky obou tanců. V šedesátých letech byla také upravena pro soutěže.

Jak se tančí samba

Samba vznikla jako brazilský lidový tanec , kde tanečníci tančili v kruhu houpavým krokem okolo jednoho tanečníka . Ten občas vyzývavým gestem zvaným sembo, přivolal jednoho tanečníka k sobě. Odtud patrně asi vznikl název samba. Při tomto tanci dochází k pohybům kyčlí a celého těla včetně hlavy. Samba patří mezi nejoblíbenější tance v Brazíli a neobešel by se bez ní žádný karneval v Rio de Janeiru, kde tančí jednotlivé školy samby. V Evropě byla samba popsána a upravena pro salóny v roce 1923.

Jak se tančí jive

Jive je tanec, který má afroamerické kořeny a vznikl společně s jazzem. Jeho vývoj byl ve 30. letech ovlivněn swingovou hudbou a tak vznikl předchůdce jiterbug. Po 2. světové válce vznikla řada různých forem jako boogie-boogie, jive-boogie a další. V 50. letech vzniká rock and roll s akrobatickými prvky , který výrazně ovlivnil pozdější jive. Na soutěžích se tančí od roku 1962.

Jak se tančí rumba

Rumba je afrokubánský tanec , který má své kořeny už v 16. století v Africe. Odtud byli odváženi černí otroci pro práce na třtinových plantážích. Ti si zpívali své písně a tančili na původní africké rytmy. Tak vznikl tanec rumba – tanec černých kubánských otroků. Rumba se dostala do Evropy ve 30. letech dvacátého století v trochu zjednodušené podobě. Velké popularity se těší po 2. světové válce , kdy se tančila tzv. čtvercová rumba nebo square rumba. Charakteristické bylo, že se vycházelo volným krokem na 1. dobu.. V polovině 60. let dochází opět ke změně a základní krok se tančí stylem mambo bolera s akcentem na 2. dobu. Začátkem 60. let dokonce probíhala tzv. rumbová válka, kdy se odborníci přeli o způsob tančení rumby.

Jak se tančí polka

Polka je známá v celém světě pod různými názvy díky skladbě Jaromíra Vejvody - Škoda lásky. Tato skladba se hraje v Německu jako Rosamunde, v Anglii jako Beer Barrell Polka(Vyvalte sudy). V době 2.světové války se stala tato forma nejoblíbenější bojovou písní americké armády. O tomto tanci se říká, že ho vymyslela služka Anna Chadimová z Kostelce nad Labem. Novému tanci se nejdříve říkalo maděra nebo nimra podle lidové písně Strýček Nimra koupil šimla. Na tuto píseň Anička v roce 1830 začala tančit nové kroky. Mezi přihlížejícím prý byl i učitel Josef Neruda, který si nápěv poznamenal do not, a tak se narodila polka. Když tento tanec v roce 1835 dorazil do Prahy , byl přejmenován na „půlku“(podle polovičního rytmu) a nakonec na polku.

Jak se tančí blues

Tento tanec vyjadřuje těžký život černého lidu dovlečeného do Ameriky a svým textem i hudebním výrazem ukazuje beznaděj, těžké pracovní podmínky a stesk po domově. Krokové variace přišly z Ameriky do Evropy už koncem 1.světové války, byly však dosti upraveny pro taneční parkety. Charakteristickým prvkem bluesu je balanc, vláčné a měkké pohyby, který vyjadřovaly těžké a namáhavé pohyby při práci.

Jak se tančí letkis

popis pro Vás připravujeme....

Jak se tančí tango

popis pro Vás připravujeme....

Jak se tančí mazurka

popis pro Vás připravujeme....